Aktualnosci

 :: Informacje bieżace ::
 Nauka
 Pracownicy
 Godziny konsultacji
 Kontakt
 

 Studia I stopnia

 Plomba (sem. 5) Prof. A. Franta
 Plomba (sem. 5) Prof. M. Gyurkovich
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. A. Franta
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. M. Gyurkovich
 Komunikacja miejska (I stopień)
 Dyplom inżynierski (sem. 7)
 Program Tennessee
 

 Studia II stopnia

 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. A. Franta
 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. M. Gyurkovich
 Komunikacja miejska (II stopień)
 Seminarium dypl. (sem. 2)
 Dyplom magisterski (sem. 3)
 

 Master's Degree in Architecture

 Architectural & Urban Design
 

 Konferencje / Conferences

 11th CTV Virtual Cities and Territories
 XV MKN IPU 2014 (pl)
 XV MKN IPU 2014 (en)
 

 Erasmus Intensive Program

 Urban war impacts
 

 ECO REHAB

 Eco Rehab 3
 

 Minione projekty

 Projektowanie - 3 rok
 Projektowanie - 4 rok
 Projektowanie - 5 rok
 Dyplomy
 Komunikacja Miejska
 

 Literatura i linki

 Literatura
 Linki
 Komunikacja miejska 2019/2020 - informacje na temat organizacji pracy 18 Mar 2020; 9:47
Szanowni Studenci 3 roku,

Parę informacji pomocnych w obecnej sytuacji:

Prowadzący grupy z Komunikacji miejskiej i adresy mailowe:

GRUPA:
prof. dr hab. inż arch. Jacka Gyurkovicha i dr hab. inż. arch. Mariusza Twardowskiego, prof. PK
Prowadzą:
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński (MT, JF)
dr inż. arch. Wojciech Wicher (WW, FS)
dr inż.arch. Damian Poklewski-Koziełł (MKr., MKo.)

GRUPA:
dr hab. inż. arch. Anny Franty, prof. PK
Prowadzą:
mgr inż. arch. Wojciech Świątek
mgr inż. arch. Dawid Zając

GRUPA:
dr hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha, prof. PK i dr hab. inż. arch. Kingi Racoń-Leji
Prowadzą:
dr inż.arch. Damian Poklewski-Koziełł
mgr inż. arch. Dawid Zając

GRUPA:
dr hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskiego, prof. PK i dr hab. inż. arch. Rafała Blazego
Prowadzą:
dr inż. arch. Eliza Szczerek
dr inż.arch. Damian Poklewski-Koziełł

GRUPA:
dr hab. inż. arch. Anny Kantarek, prof. PK i dr hab. inż. arch. Małgorzaty Mizi
Prowadzi:
mgr inż. arch. Wojciech Świątek

Adresy mailowe prowadzących grupy (proszę pousuwać wszystkie podkreślniki):
archiz_ajac@ gm_ail.com;
wwa_rch@wich_er.co_m.pl;
eszcze_rek@pk.e_du.pl;
wo_jsw29@poczt_a.fm;
kr_leja@pk.ed_u.pl;
bho_minski@p_k.edu.pl
d.poklews_ki.kozi ell@gm_ail.com

Do czwartku 26.03 do godziny 12:00 przyjmujemy analizy przesłane elektronicznie w formie prezentacji - scalonego jednego pliku pdf na grupę.
Sposób złożenia (dropbox/wetransfer/email/itp...) określa prowadzący grupę. Proszę się aby przedstawiciel każdej grupy projektowej skontaktował się ze swoim prowadzącym i uzgodnił formę oddania (my nie mamy Państwa wszystkich e-maili).

Materiał przydatny do przygotowania analizy wraz z obowiązującą klasyfikacją ulic
[klik]

Kolejne etapy pracy:


Na tym etapie pracujemy tak jak nad projektem urbanistycznym, czyli indywidualnie lub w małych grupach.
Prosimy o przedstawienie po 2 (3 lub 4) przykłady przeprowadzonej przebudowy większego ciągu komunikacyjnego (ulica klasy Z) i po 2 (3 lub 4) mniejszego (ulice klas D, L). Celem takiej przebudowy mogło być uspokojenia ruchu, poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego, zwiększenia ilości zieleni, zmniejszenie uciążliwości ulicy dla otoczenia, przywrócenie (albo nadanie) ulicom innych funkcji niż tylko komunikacyjna czy wreszcie przywrócenie albo wydobycie walorów kompozycji urbanistycznej.
Każdy przykład powinien składać się z ilustracji "przed" i "po" oraz opisu, przedstawiającego cele przebudowy, zastosowane środki oraz efekt.

Praca nad projektem urbanistycznym indywidualna -> 4 przykłady przebudowy ulic
Praca nad projektem urbanistycznym w grupie 2-osobowej -> 6 przykładów przebudowy ulic
Praca nad projektem urbanistycznym w grupie 3-osobowej -> 8 przykładów przebudowy ulic

X przykładów x 2 strony na przykład = 8 (12, 16) stron
Termin oddania: 9.04.2020, godzina 12.00

Prowadzący grupy są do Państwa dyspozycji poprzez kontakt elektroniczny.Komunikacja miejska 2019/2020 - sylabus 24 Feb 2020; 9:13
Sylabus do przedmiotu Komunikacja miejska dla sem. 06 studiów I stopnia w roku akademickim 2019/2020Studencka ankieta oceny nauczycieli akademickich 30 Jan 2020; 12:54
Szanowni Państwo,

zachęcamy do wypełniania studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich dostępnej pod adresem https://ankiety.pk.edu.pl/student/login.php.Komunikacja miejska - wyniki oraz II termin 26 Jan 2020; 22:24
Szanowni Państwo,

oceny z testu zaliczającego z Komunikacji miejskiej zostały wpisane do EHMS.
Osoby które otrzymały ocenę negatywną oraz nieobecne na I terminie muszą przystąpić do II terminu, który został wyznaczony na środę 5.02.2020 w dwóch turach:

o godzinie 10.00 dla Państwa:
D/127440/
D/126531/
D/127439/
D/126594/
D/127442/
D/127443/
D/126664/
i osoby spoza listy: Adriana L. oraz Łucja G.

a o godzinie 10.30 dla Państwa:
D/126752/
D/115890/
D/126573/
D/120604/
D/116769/
D/126613/
D/120697/

Uwaga: dla osób podchodzących do II terminu nie ma możliwości zmiany grupy.
Osoby które nie przystąpiły dotąd do testu proszone są o przybycie na godzinę 10.00.Komunikacja miejska - test zaliczający wykłady oraz test w terminie 0 dla wyjeżdżających na Erasmusa/Tennessee 05 Dec 2019; 9:17
Szanowni Państwo,

test zaliczający z Komunikacji miejskiej (rok 3, sem. 05) odbędzie się dla
całego roku zgodnie z wcześniej zapowiedzianym harmonogramem, tj. w dniu
24.01.2020 r. (piątek), w sali W2 w poniższych godzinach:

godzina 14.00 dla wszystkich studentów studiów niestacjonarnych oraz
studentów studiów stacjonarnych od nazwiska Sol... do końca alfabetu

godzina 14.30 dla studentów studiów stacjonarnych od nazwiska Maz... do
Sob...

godzina 15.00 dla studentów studiów stacjonarnych od nazwiska Kla... do
Mat...

godzina 15.30 dla studentów studiów stacjonarnych od początku alfabetu do
nazwiska Kij...

Prosimy o uczestnictwo w teście we wskazanych godzinach.
Test będzie obejmował zagadnienia poruszane na wykładach.<< Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Content Management Powered by CuteNews

© Zakład Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych IPU WA PK 2008-2017
odsłon od 17.12.2008