Aktualnosci

 Informacje bieżace
 Nauka
 Pracownicy
 Godziny konsultacji
 Kontakt
 

 Studia I stopnia

 Plomba (sem. 5) Prof. A. Franta
 Plomba (sem. 5) Prof. M. Gyurkovich
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. A. Franta
 Proj. urb. (sem. 6) Prof. M. Gyurkovich
 :: Komunikacja miejska (I stopień) ::
 Dyplom inżynierski (sem. 7)
 Program Tennessee
 

 Studia II stopnia

 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. A. Franta
 Proj. mieszk. (sem. 1) Prof. M. Gyurkovich
 :: Komunikacja miejska (II stopień) ::
 Seminarium dypl. (sem. 2)
 Dyplom magisterski (sem. 3)
 

 Master's Degree in Architecture

 Architectural & Urban Design
 

 Konferencje / Conferences

 11th CTV Virtual Cities and Territories
 XV MKN IPU 2014 (pl)
 XV MKN IPU 2014 (en)
 

 Erasmus Intensive Program

 Urban war impacts
 

 ECO REHAB

 Eco Rehab 3
 

 Minione projekty

 Projektowanie - 3 rok
 Projektowanie - 4 rok
 Projektowanie - 5 rok
 Dyplomy
 Komunikacja Miejska
 

 Literatura i linki

 Literatura
 Linki
 Studencka ocena nauczycieli akademickich 06 Jul 2020; 22:05
Szanowni Państwo,

zachęcamy do wypełniania studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich dostępnej pod adresem https://ankiety.pk.edu.pl/student/login.php.Komunikacja miejska 2019/2020 - oddanie 07 Jun 2020; 20:31
rok 3 sem. 6, rok akad. 2019/2020
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Przedmiot zintegrowany z PROJEKTOWANIEM URBANISTYCZNYM

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja
Prowadzący zajęcia projektowe:
Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, dr inż. arch. Wojciech Wicher, dr inż. arch. Eliza Szczerek,
mgr inż. arch. Wojciech Świątek, mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, mgr inż. arch. Dawid Zając


TERMIN ODDANIA: ZGODNY Z TERMINEM ODDANIA PRACY Z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

FORMA ODDANIA:
- booklet w formacie A-3 w formie pdf przesłany prowadzącemu grupę (jeden na zespół studentów przygotowujących wspólnie projekt) – jest warunkiem otrzymania oceny zaliczającej;
- wydruk opracowania w formacie A-3 - oddany prowadzącemu we wrześniu 2020 – jest warunkiem wysłania oceny w EHMS.


ZAKRES OBEJMUJE CAŁOŚĆ PRZYGOTOWANYCH W SEMESTRZE OPRACOWAŃ:

1. ANALIZĘ URBANISTYCZNĄ:
- analizę hierarchii ruchu kołowego i układu ruchu;
- informację o planowanych zmianach komunikacyjnych (MPZP, Studium i in.);
- analizę otoczenia ulicy (kompozycji pierzei i podziałów sąsiadujących działek);
- dostępność miejsc do parkowania (park&ride, garaże kubaturowe, parkingi naziemne – w tym również ‘dzikie parkingi’, realne problemy z parkowaniem w otoczeniu);
- dostępność transportu zbiorowego szybkiego (kolei aglomeracyjnej, metra, szybkiego tramwaju i in.) i regularnego (autobusu i tramwaju) – określana za pomocą izometrów dostępu - analogicznie dla transportu szybkiego 500m (1000m jaśniejszym kolorem) i 300 m (500 m jaśniejszym kolorem);
- dostępność obszaru dla rowerzystów i pieszych.

2. ESEJE – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ ULIC O ZRÓŻNICOWANEJ TYPOLOGII

3. KONCEPCJĘ URBANISTYCZNĄ 1:2000 oraz dopełniające SCHEMATY
Należy ustalić dostępność terenu dla planowanych użytkowników ruchu w planowanym obszarze. W koncepcji należy uwzględnić metody uspokojenia ruchu kołowego. Można stosować alternatywne formy transportu zbiorowego i indywidualnego (car sharing, car pooling, samochody elektryczne, telebus), a także poruszania się pieszych, rowerzystów (trasy szybkie i wolne, sieć rowerów miejskich) i innych użytkowników (hulajnogi, segway i in.).

KONCEPCJA URBANISTYCZNA (1:2000):
- KOMUNIKACJA KOŁOWA – rysunek obejmuje podłączenie do sieci zewnętrznej, prawidłową hierarchię ruchu, rozplanowanie miejsc postojowych na terenie, garaże podziemne i kubaturowe, miejsca dla samochodów elektrycznych;
- TRANSPORT ZBIOROWY uwzględnia elementy układu sieci komunikacji zbiorowej (kołowej, szynowej), przystanki, strefy dojścia do przystanków (zachęcając do przejść w terenie w odróżnieniu od „spychania” pieszych do przejść podziemnych i naziemnych, wyjątkiem jest obecność barier urbanistycznych motywująca do tworzenia szerokich ciągów pieszych), elementy polepszające możliwość dostępu i użytkowania transportu zbiorowego;
- RUCH PIESZY – rysunek uwzględnia relacje z przestrzenią publiczną w mieście, integrację przestrzeni publicznych, sieci ciągów i wnętrz dla ruchu pieszego, szerokości ciągów pieszych, odległości i dojścia do przystanków i innych stref publicznych, rozwiązania wzmacniające rozwiązania piesze, ciągi piesze w relacji do transportu zbiorowego;
- RUCH ROWEROWY – uwzględnia pokazanie układu sieci rowerowej, miejsc postojowych dla rowerów. W projektach ruchu rowerowego należy uwzględnić spadki terenu. W obszarach zielonych i rejonie stref dojazdu do miasta można uwzględnić rozwiązania szerokich traktów tzw. „autostrad dla rowerów”. W strefach uspokojenia ruchu nie należy stosować odseparowanych ścieżek rowerowych – rower i piesi stanowią priorytet.
- INSPIRACJE - Obejmują przykłady dwóch mniejszych ulic (woonerfów) i dwóch większych (typu aleje) lub innych rozwiązań komunikacyjnych adekwatnych do projektu.
- PRZEKROJE i schematy wnętrz ulicy w skali 1:500 lub 1:200 obrazujące relacje odległości zabudowy w stosunku do szerokości, przyjętych układów komunikacyjnych, proporcje przekrojów ulicznych z czytelna informacja dot. występujących tam form ruchu i postoju.

SCHEMATY (1:5000) proponowanych zmian obejmujące:
- komunikacji kołowej (wraz z hierarchią),
- transportu zbiorowego,
- ruchu rowerowego,
- ruchu pieszego.


KONCEPCJA 1:500 z prawidłowymi rozwiązaniem obsługi komunikacyjnej.
Format rzeczywisty obejmujący obszar B2 zmniejszony do folderu A3, z podziałką liniową (podpisany przez każdego z indywidualnych autorów).
Rzut prezentujący rozwiązania komunikacyjne wokół budynku, w tym analizowane wcześniej elementy ruchu pieszego, samochodowego, zbiorowego i rowerowego, parkowania, miejsca postojowe, wjazdy do parkingów podziemnych, drogi pożarowe. Należy uwzględnić problem obsługi komunikacyjnej zespołu – parkowania stałego i czasowego (uwzględnić wjazdy do garaży podziemnych na rysunku, zaznaczyć linią przerywaną obrys parkingu podziemnego, parkowanie wzdłuż ulic).


OCENA KOŃCOWA:
Uwzględnia zaangażowanie studenta w przedmiot i poprawność rozwiązań z komunikacji (w zakresie obsługi ruchu, dostępności i parkowania). Koncepcja powinna odnieść się do współczesnych tendencji związanych z uspokajaniem ruchu kołowego, wykorzystaniem transportu zbiorowego, a także zwiększaniem możliwości poruszania się rowerzystów i pieszych.

Komunikacja miejska 2019/2020 - oceny po przeglądzie przekształceń ulic 07 May 2020; 22:04
Szanowni Państwo,

Oto wyniki drugiego etapu pracy - przegląd przekształceń ulic - klik!

Jednocześnie przypominamy że poniżej możecie znaleźć sylabus przedmiotu, w którym opisane są końcowe wymagania.Komunikacja miejska 2019/2020 - oceny po analizach urbanistycznych 03 Apr 2020; 18:49
Szanowni Państwo,

Oto wyniki pierwszego etapu pracy - analizy uwarunkowań komunikacyjnych - klik!Komunikacja miejska 2019/2020 - grupa BH 29 Mar 2020; 10:32
Informacja dla grupy dr B. Homińskiego (grupy projektowe prof. Mariusza Twardowskiego i arch. Juliana Franty):
korekty online będą się odbywały w godzinach zajęć, tzn. w poniedziałki, w godz. 12:45-14:15 na platformie Zoom .
Najbliższa korekta w dniu 6.04.2020 o godz. 12:45. Proszę się zalogować 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Stałe ID spotkania (takie samo jak tydzień temu) zostało rozesłane do Państwa mailem za pośrednictwem przedstawicieli grup, pani Kamili Ł. i pana Szymona T.

UWAGA: OD 6.04.2020 ZOOM DO ZALOGOWANIA DO ZAJĘĆ WYMAGA HASŁA. HASŁO DO ZAJĘĆ ZOSTAŁO ROZESŁANE MAILEM DO PRZEDSTAWICIELI GRUP.<< Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Content Management Powered by CuteNews

© Zakład Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych IPU WA PK 2008-2017
odsłon od 17.12.2008